Blog

Innovating since 1964

Researchers_delaware
Round table with researchers from the University of Delaware

La Vanguardia recently published an article about St. Peter’s School (23/01/2015), focusing on our new University Research Programme. After the practicum and research made by a group of 30 students from the University of Delaware, this programme has achieved one of its goals: to bring together views and experiences of teaching from different universities and the St. Peter’s team of teachers.
As the articles says, the aim is to establish a permanent Research Network in Innovative Education. But have a look at the article itself! (in catalan)

St. Peter’s School: Innovant : Des de 1964
St. Peter’s School ha canviat molt des que es va fundar l’any 1964, ara ja fa 50 anys. Sempre s’ha definit com una escola privada capdavantera que evoluciona amb la realitat en què està immersa i per això, el canvi constant és un deure i una necessitat. La cerca de l’excel·lència l’ha empès des dels seus inicis a la recerca de les darreres propostes pedagògiques amb la reflexió necessària per desenvolupar un projecte educatiu internacional de qualitat, centrat en l’alumne com a individu que haurà d’aprendre al llarg de tota la vida.

El diàleg Escola-Universitat com a eina d’innovació
Al llarg d’aquest curs escolar, St. Peter’s ha dissenyat un Programa de Recerca Universitària, amb la intenció d’iniciar una xarxa de col·laboració amb universitats compromeses amb la innovació i l’aprenentatge en un context d’immersió lingüística. Tot i la recent creació del Programa de Recerca, ja s’hi han sumat la Universitat Ramon Llull, la Universitat d’Educació de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Àbat Oliba i the University of Delaware, d’EUA.

El programa acollirà tant estudiants de grau com postgraduats i professionals del món docent, que desenvoluparan un projecte de recerca pedagògica. Aquesta investigació inclourà tant un procés d’observació i anàlisi crítica de la metodologia pedagògica aplicada a St. Peters, com un Treball Final de Recerca centrat en qualsevol dels projectes posats en marxa en el darrer curs escolar.

Què pretén aquesta xarxa d’innovació i recerca? Canalitzar tota la reflexió i el diàleg sobre quins són els canvis i les necessitats educatives en una societat global; aprendre per saber integrar diversos escenaris educatius més enllà del murs d’una classe; establir connexions amb nous canals d’educació formals i informals; incloure els propis alumnes en la recerca i en la construcció del seu propi aprenentatge, i enriquir el model educatiu St.Peter’s, per acabar estenent-lo a la resta de la societat, compartint el seu portfoli de projectes.

Innovació, reflexió i internacionalització
El portfoli de projectes d’innovació de St. Peter’s School canvia cada curs escolar i ho fa amb voluntat d’adaptar-se a una societat global on el canvi és permanent, i sempre amb un procés de reflexió allunyat de les presses i les modes del moment.

Un dels darrers canvis ha estat la actualització del projecte per a Foundation Stage, que comprèn l’etapa d’escola bressol i preescolar. Amb el lema “The adventure starts right now” pensa en l’alumne com un expert aprenent, un petit explorador amb curiositat innata que els educadors han de saber guiar i respectar.

Aquest petit explorador és el mateix que, en complir 18 anys, haurà dissenyat el seu propi perfil formatiu guiat pels seus professors. Per oferir les màximes opcions, a St. Peter’s s’ha apostat per una major internacionalització i diversitat als cursos preuniversitaris, integrant cada cop més els Exàmens Internacionals de Cambridge, i incorporant nous itineraris, com el de Comunicació i Disseny, que ofereix als alumnes un perfil especialitzat.

St PETER'S SCHOOL

Summer Camps

Summer programmes in English to children born from 2023 to 2009

enrolment

GENERAL INFORMATION
SUMMER CAMPS
WEEKS
ADDITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN ADICIONAL
PAYMENT OPTION